כנסיית האל הכול יכול | שיר פולחן |  'אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו'


לאלוהים לא משנה אם אדם הוא צנוע או דגול.

כל עוד אדם נשמע לאלוהים,

מציית לכל הדברים שאלוהים מצווה ומפקיד בידיו,

מסוגל לשתף פעולה עם עבודתו של אלוהים, עם תוכניתו של אלוהים ורצונו,

כדי שרצונו של אלוהים ותוכניתו יתקדמו ללא מפרע,

מעשיו יהיו ראויים, ראויים לזיכרון אלוהים,

וראויים לקבלה, לקבלת ברכתו של אלוהים.

אלוהים מוקיר אנשים כאלה, ומעריך את מעשיהם,

את לבם ואת אהבתם כלפיו.

זוהי גישתו של אלוהים.

מתוך 'המשך של הדבר מופיע בבשר'


לעיון נוסף

הממתין לשובו של ישוע האדון

הברק ממזרח – בשורת אחרית הימים של האל הכול יכול